นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น เรามีนโยบายในการเก็บรักษาข้อมูลและความลับของลูกค้าเว็บไซต์ของร้านดอกไม้ฟลาวเวอร์อินเลิฟโดยมิให้มีข้อมูลรั่วไหล ซึ่งเรามีนโยบายในการเก็บรักษาความลับของลูกค้าดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ซื้อดอกไม้บนเว็บไซต์ฟลาวเวอร์อินเลิฟ ข้อมูลต่อไปนี้ ชื่อ อีเมล์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า ผู้ขายจะใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อให้ตรงกับภาระหน้าที่ของตนเท่านั้น ผู้ขายตกลงที่จะไม่เปิดเผย ขาย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าแก่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดบทบัญญัติของข้อมูลโดยตัวแทนผู้ขายและบุคคลที่สามทำหน้าที่บนพื้นฐานของการทำสัญญากับผู้ขายเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันให้แก่ลูกค้า จะไม่ได้รับการพิจารณาการละเมิดภาระหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ถูกต้องและสามารถใช้งานได้ ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าไปยังเว็บไซต์ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้